บทความทั้งหมด
โรคเลือดไหลไม่หยุดหรือฮีโมฟีเลีย (Hemophilia)
February 7, 2016

โรคเลือดไหลไม่หยุดหรือฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) โรคเลือดไหลไม่หยุดหรือฮีโมฟีเลียเป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม x… Read More

นึกถึง พันธุกรรม ต้องนึกถึง 3 อย่างนี้
February 7, 2016

นึกถึง พันธุกรรม ต้องนึกถึง 3 อย่างนี้!!! เมื่อพูดถึงคำว่า “พันธุกรรม” 3 สิ่งที่ขาดไม่ได้และมักได้ยินเสมอ ก็คือ โครโมโซม ยีน และดีเอ็นเอ ทั้งสามสิ่งนี้คืออะไรมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันเลย… Read More

รู้จักและใส่ใจ กับ 5 โรคทางพันธุกรรมใกล้ตัว
February 7, 2016

โรคทางพันธุกรรม (Genetic disorders) คือ ความผิดปกติในระดับหน่วยย่อยของเซลล์ มีหลายแบบ เช่น โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนเด่น โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนด้อย และโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม… Read More