การตรวจ DNAFit®

จะให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบุคคลในด้านต่างๆข้อมูลนี้จะทำให้คุณสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวคุณในการออกกำลังกาย

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งการออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพ หรือการออกเพื่อการลดน้ำหนัก อีกทั้งยังสามารถแนะนำสารอาหารที่เหมาะสมที่คุณควรจะบริโภคจากข้อมูลทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล

 

sh2

 

ด้วยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้เราทราบว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเป็นตัวกำหนดความต้องการสารอาหาร กิจกรรมที่เหมาะสม ของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันไป DNAfit เป็นการตรวจยีนที่เป็นปัจจัยทางด้านพันธุกรรมที่มีส่วนควบคุมหรือมีผลตรงต่อโภชนาการและการออกกำลังกาย จำนวน 45 ยีน เพื่อที่จะช่วยให้ท่าน สามารถเลือกกิจกรรม และสารอาหารที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเพื่อการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวท่านและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

การตรวจ DNAfit บอกอะไรได้บ้าง

การตรวจ DNAFit® จะให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบุคคลในด้านต่างๆข้อมูลนี้จะทำให้คุณสามารถเลือก กิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวคุณในการออกกำลังกายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพหรือการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก อีกทั้งยังสามารถแนะนำสารอาหารที่เหมาะสมที่คุณควรจะบริโภคจากข้อมูลทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคลสามารถตรวจประเมินภาวะสุขภาพโดยการวิเคราะห์พันธุกรรมเพื่อประเมินความสามารถและข้อจํากัดทางด้านร่างกายและความต้องการด้านโภชนาการที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เพื่อประโชน์การมีสุขภาพที่ดีในปัจจุบันแล้วยังเป็นการป้องกันและช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาทางสุขภาพในอนาคตของคุณ เพราะรหัสพันธุกรรมของคุณมีส่วนทำให้เกิดโรคที่เกิดจากหลายปัจจัยได้มากถึง 30% และอีก 70% มาจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการดำรงชีวิต ดังนั้น “การตรวจรหัสพันธุกรรมจึงเปรียบเสมือนคัมภีร์ชีวิตที่บอกถึงอนาคตของเราได้”

sh1

ด้านการออกกำลังกาย

 • ความแข็งแรง และความทนทานของกล้ามเนื้อในแต่ละบุคคล
 • ความสามารถในการออกกำลังกาย
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นตัว
 • โภชนาการที่ต้องการในการฟื้นตัว
 • ความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

Screen Shot 2016-02-18 at 2.39.42 PM

ด้านโภชนาการ

 • ชนิดและประเภทอาหารที่เหมาะสม
 • ความต้องการคาร์โบไฮเดรตและไขมันอิ่มตัว
 • ความสามารถในการล้างสารพิษ
 • ความต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ
 • ความต้องการวิตามินและความต้องการของสารอาหารหน่วยย่อย
 • ปริมาณความต้องการเกลือที่เหมาะสม
 • การตอบสนองต่อแอลกอฮอล์
 • การตอบสนองต่อคาเฟอีน
 • การแพ้นมวัว
 • โรคแพ้แป้งสาลี
 • โรคลำไส้อักเสบ Celiac disease

การตรวจ DNAfit ต้องทำอย่างไร ?

การตรวจ DNAfit สามารถตรวจได้โดยใช้เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มและไม่ต้องการการเตรียมตัวเป็นพิเศษ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท สมาย เฮลท์ตี้ จำกัด
สำนักงานเลขที่ 65/73 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-0198343, 085-6242296 โทรสาร : 02-0198343
E-mail: customercare@smilehealthydna.com
www.smilehealthydna.com